Kurumumuz 2011’den itibaren Akademist Butik Dershanesi olarak faaliyet göstermekteydi.2014’te çıkan yeni yasa ile kurumumuz dönüşümden yaralanarak Özel Temel Liseye dönüşmüş bulunmaktadır.2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle AKAD İstanbul Temel Lisesi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir..

AKAD İstanbul Temel Lisesi; çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanarak bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiyi üreten, kullanan, dünyadaki gelişmeleri takip eden, ulusal çıkarlarını koruyan ve ülke hizmetlerine sunan performansı yüksek bireyler yetiştirmek için vardır.

AKAD İstanbul Temel Lisesi, uzman rehber öğretmenleri eşliğinde; mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik, yönlendirme ile öğrencilerimizin tüm sorunlarına akılcı ve bilimsel çözümler sunar. Her öğrencisine atadığı Eğitim Koçları ile öğrencisinin gelişimimi yakından takip eder

Üniversite Sınavında En Yüksek Başarıyı Yakalamak
Öğrencilerimizi Doğru Yönlendirerek Mutlu Olacakları Meslekleri Seçmelerini Sağlamak
Öğrencilerimizin Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Fransızcayı Sosyal ve Akademik Yaşamlarında Kullanabilmelerini Sağlamak
Eğitimde Fırsat Eşitliğine Katkıda Bulunmak